More Website Templates at TemplateMonster.com!

Reference

Tim iskusnih saradnika ove kompanije je u prethodnom periodu radio na sledećim projektima:

Upravljanje proizvodnjom, prenosom i distribucijom: električne energije, vode (vodovodi i irigacioni sistemi), gasa, nafte, toplotne energije itd. i industrijskim procesima

 • Podizanje embedded sistema sa BSP-board support pakage i Android platforme sa razvojem Android aplikacije – Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija – 2016
 • Podizanje embedded sistema sa BSP-board support pakage pod VxWorks O.S. – Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija, 2015.
 • Podizanje nove sistemske, RealTime Linux, platforme za RTU-RTL sistesmke procesne stanice – Institut Mihajlo Pupin, Beograd, Srbija – 2015.
 • Sistem za upravljanje drenažnim sistemom H.E. Višegrad,Višegrad, Republika Srpska - 2014.)
 • Snimanje stanja sistema automatskog upravljanja gasnim sistemom Srbije (Srbijagas, Beograd, Srbija – 2013.
 • Realizacija i implementacija Merno-obračunskog sistema isporuke proizvoda energane – NPZ Jaroslavlje, Rusija, 2012
 • Proširenje nalivnog sistema daljinskog upravljanja derivatima, naftni zavod (FAZA III – nove vreste derivata, nove merno-regulacione jedinice ) Jaroslavlje, Rusija, 2011
 • Proširenje kontrolnog sistema hidrolektrane H.E. Višegrad – Republika Srpska, (arhivski računarski klaster sistem), 2010 Proširenje sistema za daljinsko upravljanje pretakalištem u naftnoj industriji (Jaroslav – Rusija ,2009.) (auto pretakalište sa kapacitetom od 4500 tona dnevno
 • Izmena programa za kreiranje izlaznog XML dokumenta za uređaj ARES - vršna potrošnja el. energije (IMP Automatika 2008.) Učešće na realizaciji sistema za Klimatizaciju, Grejanje i Hlađenje na Aerodromu Nikola Tesla Beograd (Instalater Beograd, 2006/2007.)
 • Učešće na realizaciji Centralnog Sistema za Nadzor i Upravljanje, Distribucije Tačnog vremena, upravljanje TS, Sistema javnog razglasa na Aerodromu Nikola Tesla Beograd (Institut Mihajlo Pupin, Beograd 2006/2007 - 27000 m2)
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema Praćenje nivoa Dunava (Institut "Mihajlo Pupin" - H.E. Đerdap,2006.)
 • Rekonstrukcija nadzorno-upravljačkog sistema hidro-elektrane (Institut "Mihajlo Pupin" – H.E. Đerdap II , 2006.) – 300MW Koordinacija i učestvovanje u realizaciji nadzorno-upravljačkog sistema "Building management" Terminal 2 ("Institut Mihajlo Pupin" - Aerodrom "Nikola Tesla"- Beograd 2005.) – upravljanje osvetljenjem, tehnološkim potrošačima, klimatizacijom, trafostanicom, protivpožarnim sistemom, ... - objekat 30.000 m2
 • Proširenje sistema za daljinsko upravljanje pretakalištem u naftnoj industriji (Jaroslav – Rusija ,2001.) (auto pretakalište sa kapacitetom od 4500 tona dnevno).
 • Izrada i isporuka sistema za daljinsko upravljanje pretakalištem u naftnoj industriji (Jaroslav – Rusija ,2000.) (auto pretakalište sa kapacitetom od 4500 tona dnevno).
 • Integracija nadzorno-upravljačkog - SCADA sistema u elektrodistribucija Sombor (PUC "Sombor" – Institut Mihajlo Pupin" 1999.)
 • Integracija i prilagođenje aplikacije nadzorno-upravljačkog - SCADA sistema u hemijskoj industriji (Institut "Mihajlo Pupin" -Libija ,1999.)
 • Razvoj komunikacionog podsistema – na realizaciji upravljačkog sistema hidro-elektrane (Institut "Mihajlo Pupin" – Perućica ,1999.)
 • Isporuka i integracija nadzorno-upravljačkog sistema hidro-elektrane (EPI – H.E. Višegrad ,1998.) – instalirana snaga elektrane 315 MW
 • Projektovanje nadzorno-upravljačkog sistema toplane-energane (EPI – BCS , Krasnojarsk - Rusija – 1998.) – upravljanje energanom sa vizuelizacijom plamena u kotlu.
 • Isporuka i integracija Data Logger– sistema brze akvizicije za praćenje prelaznih pojava na bloku termo-elektrane Gacko (EPI-TE Gacko – Republika Srpska ,1998.)
 • Integracija i kastomizacija nadzorno-upravljačkog - SCADA sistema u gradskom vodovodu (vodovod "Inđija" – Institut "Mihajlo Pupin", 1998.)
 • Izrada komunikacionog podsistema i podsistema za izveštavanje u okviru nadzorno-upravljačkog sistema površinskih rudnika uglja (EPI -"Tamnavski kopovi - Zapadno polje", 1997.)
 • Izrada komunikacionog podsistema za vezu informacionog sistema sa laboratorijskim uređajima u fabrici za preradu mleka (PKB IMLEK, Beograd, 1997.)
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema toplane (Institut "Mihajlo Pupin" - Toplana Konjarnik – Beograd ,1997.)
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema elektro-distribucije (Institut "Mihajlo Pupin" – E.D. Zaječar, 1997.)
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema hidro-elektrane (Institut "Mihajlo Pupin" – H.E. Đerdap I ,1997.) – 1200MW
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema hidro-elektrane (Institut "Mihajlo Pupin" – H.E. Đerdap II ,1997.) – 300MW
 • Konsalting usluga – "Ocena stanja sistema za naplatu putarine" – Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije ("EPI" ,1997.).
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema na razdvojnom postrojenju visoko-naponske mreže (Institut "Mihajlo Pupin" - "MLADOST", Obrenovac, 1996.) - 400kV,220kV,110kV magistralno razdvojno postrojenje
 • Integracija nadzorno-upravljačkog sistema na trafostanici termo-elektrane A (Institut "Mihajlo Pupin" - Obrenovac ,1996.) – instalirane snage 2000MW
 • Izrada programske podrškei integracija sistema za brzu akviziciju "DATA LOGGER"-a na bloku 6, termo-elektrane "Nikola Tesla A" , (Institut "Mihajlo Pupin"- Obrenovac , 1996.) – nominalne snage 300MW
 • Izrada programske podrškei integracija sistema , projekt "Mernoregulacioni blok - Brđani", Gornji Milanovac, kao dela distribucije vode, regionalnog sistema za vodosnabdevanje "RZAV" (Instituta "Mihajlo Pupin"- Arilje 1996.) – (vodozahvat, fabrika vode 1200 litara/sec., cevovod dužine 200km., napaja vodom 5 gradova ).
 • Integracija komunikacionog podsistema u okviru nadzorno-upravljačkog sistema regionalnim sistemom za vodosnabdevanje "RZAV" (Institut "Mihajlo Pupin" - Arilje ,1996.)
 • Izrada sistema za automatsko prikupljanje podataka iz PUC-eva u DCEV u okviru "Projekat sistema upravljanja elektroenergetskim sistemom EPS-a na području Vojvodine (Realizacija SCADA sistema)" - (Novi Sad ,1996.) - 10 gradova u distributivnom sistemu.
 • Izrada programske podrške pristupne kontrole (PKB IMLEK, Beograd, 1996.) - mlekara sa 300 zaposlenih.
 • Razvoj dela podsistema za topološku analizu i bojenje vodova u okviru razvoja SCADA sistema VIEW6000 (Institut "Mihajlo Pupin" – Beograd ,1996.)


Realizacija WAN/LAN mreža i internet servisa

 • Isporuka 32 uredjaja dual-VPN rutera Tesla box – NELT d.o.o, Beograd 2016.
 • Implementacija NTP servera i Aktivnog dela računarske mreže – Klinički centar Srbije – 2015.
 • Isporuka infrasturkture za sprečavanje upada preko interneta sa VPN podsistemima (Corner Shop, Beograd, Srbija – 2013,2014).
 • Video streaming sistem - (Dunav film, Beograd -2013.)
 • Isporuka infrasturkture za sprečavanje upada preko interneta sa VPN podsistemima (Nelt, Beograd, Srbija – 2012,2013).
 • Data centar – Hiodroelektrane H.E. Višegrad, Republika Srpska, 2012
 • Projektovanje i integracija LAN mreže hidroelektrane H.E Visegrad, Republika Srpska, 2011
 • Povezivanje 81 maloprodajnog objekata sa serverima preko IBox-VPN rutera, Corner shop, Beograd, 2010.
 • Povezivanje 15 maloprodajnih objekata sa serverima preko IBox-VPN rutera, Corner shop, Beograd, 2009.
 • Uspostavljanje WAN/LAN VPN veza, Keprom, Beograd, 2009.
 • Izrada računarske i telefonske mreže u prostorijama na i spratu zgrade 2 Poslovnog centra DeLAero Beograd (DeLAero Beograd, 2008.)
 • Realizacija LAN strukturne mreže (MB Distribucija Beograd, 2008)
 • Izrada i isporuka sistema za nadgledanje mreze i servisa na Aerodromu Nikola Tesla Beograd (IMP Automatika 2007)
 • Realizacija LAN/WAN mreže, integracija sa računarskim sistemom i formiranje internet centra, poslovna zgrada (Teri – Beograd,2006)
 • Realizacija LAN strukturna mreža, poslovna zgrada (MD International – Beograd,2006)
 • Realizacija LAN strukturna mreža, Dufry - Aerodrom Beograd (SAGA generalni izvođač, – Beograd,2006)
 • Realizacija LAN/WAN komunikacionog sistema za vezu sa udaljenim poslovnicama (MD International – Beograd ,2005.)
 • Realizacija LAN/WAN komunikacionog sistema za vezu sa udaljenim postrojenjima primenom žičnih i bežičnih sistema veza (Hidro Elektrana – Bajina Bašta ,2005.)
 • Projektovanje i realizacija LAN strukturna mreža, poslovna zgrada (Institut društvenih nauka – Beograd,2004)
 • Realizacija internet centra (WIENER STÄDTISCHE – Beograd 2004)
 • Realizacija povezivanje poslovnice Beograd-Crna Gora-RS-Srbija (NELT – Beograd 2003)
 • Realizacija LAN strukturna mreža, poslovna zgrada (Institut za filozofiju i društvenu – Beograd,2003)
 • Realizacija internet centra (SRPSKO-AMERIČKI CENTAR – Beograd 2003)
 • Projektovanje i isporuka LAN/WAN mreže, integracija sa računarskim sistemom i formiranje internet centra (DIEKAT – Beograd, 2003)
 • Realizacija LAN/WAN komunikacionog sistema za vezu sa udaljenim postrojenjima primenom žičnih i bežičnih sistema veza (JKP - Beogradski vodovod – Beograd,2003, 2002)
 • Realizacija internet centra i povezivanje poslovnice u Makedoniji (NELT – Beograd 2002)
 • Realizacija LAN strukturna mreža, poslovna zgrada (JKP - Beogradski vodovod – Beograd,2002)
 • Rekonstrukcija internet centra (Institut za filozofiju i društvenu teoriju – Beograd 2002)
 • Konsalting pri rekonstrukciji internet centra (Institut Mihajlo Pupin – Automatika – Beograd, 2002.)
 • Rekonstrukcija internet centra (JKP - Beogradski vodovod – Beograd,2001)
 • Projektovanje i isporuka LAN/WAN mreže, isporuka radnih stanica, integracija sa računarskim sistemom i formiranje internet centra (YU banka – Užice, 2001)
 • Izrada programske podrške projekat - UMS – Unified messaging system ( Mpathix – Kanada, 2000 objedinjavanje prijema SMS poruka, e-mail-a, voice mail-a i fax poruka)


Poslovna intranet/internet rešenja, e-commerce

 • Isporuka sistema “Cekaonica” – JKP Pogrebne usluge Beograd – 2016.
 • WEB mPOS – virtualni mPOS sistem za plaćanje preko interneta (Qiwisrbija, Beograd, Srbija – 2015.)
 • WebShop sistem – BEKU Ltd. Switzerland 2015.
 • WEB mPOS – virtualni mPOS sistem za plaćanje preko interneta (Qiwisrbija, Beograd, Srbija – 2014.)
 • Realizacija e-Wallet informacionog sistema i Payment gateway sistema (Qiwisrbija, Beograd, Srbija – 2014.)
 • Realizacija informacionog sistema „Tesla-processing“ , sistema za podrsku platim terminalima i evidenciju i obradu novcanih transakcija („Qiwisrbija, Beograd, Srbija – 2013. )
 • Razvoj softvera za image analizu, Carl Zeiss imaging solutions GmbH, Minhen, Nemačka, 2011
 • Isporuka opreme i reinstalacija i isporuka sistemskog softvera prenos postojećih aplikacija, Teri engineering , Beograd 2011
 • Sistemska administracija Linux internet/mail server, Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograda 2010.
 • Realizacija uređaja Ibox (višenamenskog rutera) (MD international Beograd, 2008)
 • Realizacija projekta "Kataloško predstavljanje MSP prema standardima EU" (Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd 2008.)
 • Učešće na izradi Integralnog Informacionog sistema Beogradskih elektrana (Institut Mihajlo Pupin , 2007/2008)
 • Izmene na aplikaciji za vođenje Taxi službe Beograda (IMP Automatika 2007)
 • Reinstalacija Internet centra (WIENER STÄDTISCHE Beograd 2007)
 • Realizacija sajta www.berzausluga.com za e-commerce (Beograd, 2006)
 • Izrada sistema pristupne kontrole (Institut "Mihajlo Pupin "– GSP Beograd ,2005.)
 • Razvoj softvera Softverski paket "Autoput Linux Host" (Institut "Mihajlo Pupin "– Direkcija za saobraćaj, Republika Srbija 2004.) – zatvoreni sistem naplate putarine Beograd-Niš
 • Realizacija internet centra sa "biling" sistemom za ISP (JovatTel.net – Jagodina, 2003.)
 • Isporuka kartični sistem dozvola gradski taxi (Institut "Mihajlo Pupin "– Gradski Sekretarijat za Saobraćaj Beograd ,2003.)
 • Izrada programske podrške – za e-commerce Web shop tool (Bewired, Essen – Nemačka, 2001)
 • Izrada programske podrške projekat – internet sistem korisničke podrške (AS&CO, korisnik BMV – Nemačka, 2000)
 • Integracija informacionog sistema za gradski taxi službu (Institut "Mihajlo Pupin "– Gradski Sekretarijat za Saobraćaj Beograd ,1999.)
 • Izrada sistema pristupne kontrole (PKB Imlek – Beograd 1998)


Telemedicina i informacioni sistemi u zdravstvu

 • Integracija iQ View medicinskog softvera - 10 softverskih licenci, Institut za Onkologiju Vojvodine, Institut za plucne bolesti, Sremska Kamenica, 2016
 • Isporuka 24 HP Z440 radnih stanici za planiranje zracenja i 30 400GM2 za Mosaiq informacioni sistem, Institut za Onkologiju Vojvodine, Institut za plucne bolesti, Sremska Kamenica, 2016
 • Isporuka PACS servera, Institut za Onkologiju Vojvodine, Institut za plucne bolesti, Sremska Kamenica, 2016
 • Isporuka klaster PACS servera kao podrska za Elekta Gama Noz, Klinicki Centar Srbije, 2015
 • Isporuka PACS sistema i iQ View medicinskog softver, Univerzitet Odbrane, VMA, Beograd, 2015
 • integracija iQ View Pro medicinskog softera i isporuka IMAGE Display 2 MP radiološkog monitora, Beograd 2014
 • popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Klinički centar Niš, Niš, 2014
 • popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2014
 • kalibracija Philips Vertex Gama kamere, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2014
 • popravka Philips Vertex Gama kamera, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2013
 • obezbeđivanje pristupa našem PACS CLOUD sistemu lekarima iz američke Mayo klinike, 2013
 • pravljenje skriptova za automatizovano konvertovanje ADAC Pegasys formata u DICOM format i skladistenje u PACS sistem, Institut za Nuklearnu Medicinu, VMA, 2013
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Radioterapiju, KC, Niš, 2012
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Radioterapiju, VMA, Beograd, 2012
 • Isporuka DICOM Viewing radnih stanica, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011
 • Popravka "VERTEX" gama kamere, zamena neispravnih delova i kalibracija, VMA, Beograd, 2011.
 • Defektaža i otklanjanje kvara za sistem GAMA KAMERA proizvodnje Philips tip TOMO, radna stanica ADAC-2 na upotrebi u Institutu za Nuklearnu medicinu VMA, Beograd 2011.
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011
 • Isporuka ASTREOS PACS - DICOM3 klaster servera, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2010
 • Popravka angiografske dijagnostike proizvodnje GE typ Advantx (VMA Beograd 2008)
 • Isporuka softvera za analizu slike za medicinske potrebe (Sigmex Beograd, 2007)
 • Isporuka PACS - DICOM3 servera i radne stanice radiološka služba Vojnomedicinske akademije, Beograd. (Sigmex, Beograd, 2005.)
 • Realizacija PACS sistema za Linearni akcelerator Siemens (KBC – NIš, 2005)
 • Reparacija digitalne angiografije proizvodnje GE Medical System (VMA – Beograd, 2004)
 • Realizacija sistema za radiološku spregu dijagnostike (CT, MR), centra za planiranje zračenja i terapeutskog bloka (linearni akcelerator) po DICOM3 standardu (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, 2003.)
 • Konsalting i revitalizacija angiografskog uređaja (popravka hardvera i reinstalacija sistema) (Klinički centar u Nišu, Niš, 2002)
 • Uspostavljanje informacionog sistema za organizaciju patološke službe (Medicinski fakultet – Beograd, 2001)
 • Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe (KC – Novi Sad, 2000)
 • Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe (VMA – Beograd, 1998)
 • Realizacija telemedicinskog centra – VMA VJ, i povezivanje VB NIŠ i VMA u jedinstvenu telemedicinsku mrežu (1998.)