More Website Templates at TemplateMonster.com!

Pauper


jaroslav jaroslav2
Slika 1: Rafinerija u Jaroslavu

 

Sistem PAUPER, za prikpuljanje i obračun parametra proizvodnje toplane energije sa obračunom troškova proizvodnje u Toplani-energani.

Tehnički sistem obuhvata prikupljanje direktnih merenja parametara u pogonu, obezbeđuje unost tehno-ekonomskih parametara i obezbeđuje proračune protoka fluida, kalorimetrijske proračune, parćenje parametara proizvodnje i generisanje bilansa proizvodnje i potrošnje u realnom vremenu i na smenskom, dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou.

Sistem je baziran na mernoj opremi IMP-Solatron, modernom računarskom sistemu i implementaciji koja obezbeđuje distribirani sistem nadzora. Primenjene su tehnologije savremenog grafičkog rešenja baziranog na internet tehnologijama.

Slike PAUPER aplikacije:

pauper1 pauper2

pauper3 pauper4
Slike 2: graficki prikaz "PAUPER" aplikacije

 

Slika PAUPER izvestaja:

pauperizvestaj
Slika 3: PAUPER izveštaj


Merna oprema IMP - Solartron:

imp1 imp
Slika 4: IMP - Solartron

Sistem PAUPER je atestiran u Ruskoj federaciji, detaljnije