More Website Templates at TemplateMonster.com!

Usluge

  • Projektovanje, proizvodnja i implementacija sistema za nadzorno upravljanje SCADA (Supervisor Control And Data Acquisition) u elektroprivredi, vodoprivredi, naftnoj privredi i industriji.
  • Implementacija (Data Measurement) sistema za obračun proizvodnje, isporuka i utroška toplotne energije.
  • Realizacija celovitih informacionih sistema za upravljanja u privredi i industriji - tehničkih informacionih sistema
  • Konsalting pri izboru računarske i telekomunikacione opreme, sistemske podrške i izrada programskih paketa u okviru realizacije integralnih informacionih sistema u privredi.
  • Realizacija telemedicinskih sistema i informacionih sistema u zdravstvu.
  • Izrada e-commerce B2C(business to client) i B2B (business to business) aplikacija za potrebe velikih trgovinskih sistema kao i rad na integraciji informacionih sistemima.
  • Izrada e-banking aplikacija i tehnički konsalting pri izboru računarske i telekomunikacione opreme. Instalacija sistemske podrške i izrada programskih paketa u okviru realizacije informacionih sistema u bankarstvu.
  • Usluge projektovanja i opremanja inteligentnih zgrada - informacione tehnologije u građevinarstvu. Realizacija informacionih sistema sportskih dvorana.