More Website Templates at TemplateMonster.com!

Data Logger OC

dataLogger

Opis sistema:

Data Logger OC sistem obezbeđuje hronološku registraciju događaja u realnom vremenu.
Sistem registruje događaje u milisekundnoj rezoluciji, vrši lokalni pregled i daljinski monitoring sa arhiviranjem. Sistem se sastoji od udaljene radne stanice za pregled i procesnog uređaja za akviziciju i lokalni monitoring. Takođe zamenjuje klasične mehaničke pisače i omogućava pregled istorijskih i "real time" trendova.

Namena sistema:

Sistem je namenjen radu u elektroenergetskim postrojenjima za praćenje rada sistema i analizu havarijskih događaja. Daljinska kontrola i brza detekcija kvara su osnovne namene sistema.

Osobine sistema:

  • Akvizicija digitalnih ulaza u 1ms rezoluciji sa detekcijom nastanka prednje/zadnje ivice i sprečavanjem oscilovanja.
  • Akvizicija analognih ulaza sa detekcijom promene iznad praga osetljivosti, funkcijom filtracije 1- 75Hz, detekcijom kvara, konfigurabilnim ulaznim opsegom i promenljivim formatom podataka.
  • Akvizicija brojačkih ulaza sa funkcijom zamrzavanja brojila.
  • Hronološka registracija događaja i post-morte zapis.
  • Interne obrade: daljinsko postavljanje vremena sa sinhronizacijom, obrada statusa stanice sa lokalnom indikacijom i prenosom u nadzorno upravljački centar, auto-detekcija kvara sa WD mehanizmom za automatski restart, konfiguracija i rekonfiguracija uređaja, lokalno izveštavanje na štampaču, lokalni nadzor na monitoru.
  • Komunikacioni servis za vezu sa daljinskim sistemom.