More Website Templates at TemplateMonster.com!

Informacione tehnologije u naftnoj privredi


tekst...

PAUPER

pauper

Sistem PAUPER, za prikpuljanje i obračun parametra proizvodnje toplane energije sa obračunom troškova proizvodnje u Toplani-energani.

KONAL

datalogger

Sistem "Konal" je računarski sistem koji sa pratećom industrijskom opremom i nadzorno-upravljačkim sistemom SCADA u potpunosti upravlja radom auto-pretakališta.

procitaj-vise procitaj-vise