More Website Templates at TemplateMonster.com!

OC_RTU za elektroprivredne sistemske objekte

 

rtu

OC - Open Controler "ALLEN BRADLEY" predstavlja savremeni industrijski mikroračunarski uređaj opšte namene, korporacije "Rockwell". Preprojektovan je i primenjen za potrebe lokalnog i daljinskog nadzora i upravljanja elektroenergetskim i drugim industrijskim procesima. Uređaj može da radi autonomno kao nezavisni računarski nadzorni sistem, kao akviziciono/distribuciona krajnja stanica spregnuta sa nadređenim procesnim računarom/računarima, ili kao lokalna stanica povezana u mrežu distribuiranog upravljačkog sistema.

OC - Open Controler je PC bazirani računar prilagođen elektro-energetskim zahtevima i standardima, otvoren za različitu programsku nadgradnju i aplikacije. Primena najsavremenije tehnologije omogućuje modularnu strukturu uređaja čime je obezbeđena maksimalna fleksibilnost u eksploataciji, kako u funkcionalnom pogledu tako i po pitanju kapaciteta uređaja. Baziran na 32-bitnom integrisanom mikroprocesoru 80586 OC uspešno izvršava i najsloženije akvizicione i upravljačke zadatke. Krajnja stanica je korisnički orijentisana i obezbeđuje komforno konfigurisanje uz optimalno prilagođenje konkretnim potrebama. U suštini uvek prisutna programabilnost uređaja se realizuje uz pomoć VGA monitora ili serijskom vezom (Programerske konzole) koji obezbeđuje potrebni dijalog sa korisnikom koji je upravljan odgovarajućim menijima, razumljiv je i jednostavan u primeni. Visok stepen ugrađene on-line dijagnostike, sa detekcijom kvarova i automatskim rekonfigurisanjem radi sprečavanja nekorektnog rada, čini uređaj veoma pouzdanim u radu i jednostavnim za održavanje što znatno povećava njegovu raspoloživost u eksploataciji.
Programska podrška ima za cilj da obezbedi sledeće funkcije stanice:

 • Akviziciju digitalnih ulaza u 1ms rezoluciji sa detekcijom nastanka prednje/zadnje ivice i sprečavanjem oscilovanja.
 • Akviziciju analognih ulaza sa detekcijom promene iznad praga osetljivosti, funkcijom filtracije 1- 75Hz, detekcijom kvara, konfigurabilnim ulaznim opsegom i promenljivim formatom podataka.
 • Akviziciju brojačkih ulaza sa funkcijom zamrzavanja brojila.
 • Hronološku registraciju događaja.
 • Post-morte zapis.
 • Izdavanje trajnih i impulsnih komandi.
 • Izdavanje analogne regulacije.
 • Očitavanje i postavljanje internih promenljivih kao parametara lokalnog upravljanja.
 • Daljinsko postavljanje vremena sa sinhronizacijom.
 • Obrada statusa stanice sa lokalnom indikacijom i prenosom u nadzorno upravljački centar kao sastavni deo akvizicije.
 • Komunikacioni servis za vezu sa daljinskim sistemom upravljanja i lokalna mreža istih kontrolera (IEC 870-5-1).
 • Auto-detekcija kvara sa WD mehanizmom za automatski restart.
 • Konfiguracija i rekonfiguracija uređaja i nadzorno-upravljačkih algoritama.
 • Lokalno izveštavanje na štampaču.
 • Lokalni nadzor i komandovanje sa konzolnog monitora.