More Website Templates at TemplateMonster.com!

Tesla procesing

trafficshaper

„Tesla processing“ je softverski paket za obradu informacija o gotovinskom plaćanju, koristeći daljinski kontrolisane terminala da prihvati i inicira gotovinska plaćanja.

eWallet

iBoxVPNRuter

eWallet sistem elektronskog plaćanja

procitaj-vise procitaj-vise

Informacione tehnologije u bankarstvu

 

E-banking i E-trading su pojmovi koji sada opsedaju poslovni svet. Elektronska trgovina i prodaja preko interneta usluga i roba su uvod u globalni virtualni svet u kojem će osnovna spona sa stvarnim biti isključivo u dostavi robe i elektronskom plaćanju. E-banking je osnova na kojoj će počivati taj čudesni svet. Bankarski sistemi koji se ne uključe u te tokove će izumreti kao dinosaurusi. Pogrešno je shvatanje da će se to desiti spolja i biti nametnuto. To se mora dešavati unutar sistema da bi se opstalo.

ebanking

Aktivnosti

Uzimajući osobenosti našeg trenutnog tehničkog nivoa ali i spremnost našeg konzuma na vrlo sofisticirana rešenja moramo naći pravu meru angažovanih sredstava i rezultata. U svakom slučaju sledeći koraci su neizbežni:

1. Formiranje lokalne intranet mreže.
2. Ulaganje u računarski sistem.
3. Povezivanje sa postojećim računarskim sistemom.
4. Zamena terminalskih uređaja sa inteligentim multimedijalnim radnim stanicama.
5. Formiranje WAN veza sa poslovnicama bazirano na novoj komunikacionoj opremi i intranet tehnologijama.
6. Uključivanje sistema u internet i formiranje E-banking servera baziranih na WEB tehnologiji.
7. Realizacija Front office i Back office aplikacija.
8. Stvaranje preduslova za implementaciju EMV standarda u oblasti kartičnog plaćanja.

ebanking2

 

Benefiti

 • Postupna supstitucija i osavremenjavanje postojećeg informacionog sistema banke bez radikalnih investicionih i organizacionih zahvata.
 • Zamena krajnjih terminalskih jedinica moćnim i raspoloživim računarskim komponentama.
 • Povećanje brzine po postojećim komunikacionim putevima.
 • Stvaranje uslova za e-banking.
 • Internet u Banci:
 • Poslovna prepiska sa celim svetom (svi saradnici i komitenti banke imaju svoje poštanske pretince u kojima mogu da primaju poštu, svi zaposleni mogu da šalju poštu i cirkulare
 • Internet komunikacija sa poslovnim partnerima na savremen i jeftin način.
 • Jačanje ugleda banke i potvrda savremene orijentacije njenog menadžmenta.
 • Prezentacija mogućnosti banke na internetu.
 • Nametanje banke u lokalnoj sredini kao nosioca tehnološkog prosperiteta regiona.
 • Okupljanje i zadržavanje mladih perspektivnih kadrova i njihova brza edukacija preko interneta.
 • Praktičan način okupljanja komitenata banke oko noviteta i savremenih tehnologija.
 • Komercijalni benefiti:
 • Internet za zaposlene i probrane komitente diže tehnički nivo i smanjuje troškove interneta.
 • Ušteda za marketinšku prezentaciju na internetu.
 • Otvaranje prezentacije svojim komitentima i širenje društvenog značaja banke u regionalnoj privredi.
 • Skupljanje elektronske pošte preko banke kao novog sredstva komunikacije.
 • Bankarske usluge preko interneta:
 • Prezentacija bankarskih usluga.
 • Korisnički informativni centar i pult za pomoć.
 • Uvid u stanje računa i preuzimanje informacija o prometu preko računa kao primarni servis.
 • Elektronsko plaćanje kao uvod u virtualno bankarstvo.


Svetska iskustva

 • Akcenat modernizacije je na zadržavanju postojeće klijentele (za novog klijenta potrebno je 5 puta veće ulaganje nego za očuvanje starih poslovnih veza).
 • Modernizaciju prati najplatežnija klijentela (20% najplatežnijih predstavlja 80% bankarskih profitnih poslova).
 • 1% VISA transakcija je preko interneta a predstavlja 50% vrednosti ukupnih transakcija.
 • Ne uključenje u e-banking vodi ka sigurnom gubitku klijenata od strane konkurencije.