More Website Templates at TemplateMonster.com!

Telemedicina


Aktivnim učešćem naših korisnika, stvorili smo optimalno okruženje, dizajnirano da omogući jednovremeni uzajamni rad unutar i van pojedinačnih institucija, kroz razmenu slika i podataka.

 

 • Kompletno i skalabilno rešenje.
 • Omogućava startovanje posla sa prihvatljivim nivoom budžeta.
 • Modularnost i klijent server arhitektura.
 • Razmena medicinskih slika između različitih dijagnostičkih jedinica i drugih odeljenja i medicinskih službi unutar bolnice
 • Uzajamni rad sa drugim bolnicama (direktno ili preko INTERNET-a).
 • Visok nivo zaštite podataka sa mogućnošću kodiranja svih transakcija. Zaštita podataka na INTERNET-u je takođe zagarantovana.
 • Optimizovani algoritmi kompresije i transfera podataka.
 • Integracija najnovijih standarda na polju telemedicine, komunikacija i informacionih tehnologija (DICOM 3.0, HL7, SmartCard technologies, JPEG 2000,...).
 • Ovo rešenje omogućava rad u svim situacijama:
 • Od kuće.
 • U hitnim slučajevima.
 • U slučajevima kad je potrebna brza ekspertska medicinska konsultacija.

Akvizicija

 • Akvizicija podataka sa medicinskih uređaja.
 • Formiranje i uobličavanje svih medicinskih podataka u koherentan, komprimovan i zaštićen multimedijalni dokument.
 • Prenos multimedijalnih dokumenata do Telemedicinskog Centra (CTM)

Osnovne funkcije

 • Pouzdano arhiviranje dokumenata.
 • Stroga kontrola pristupa CTM-u.
 • Upravljanje i preusmeravanje dokumenata.
 • Skalabilan backup sistem.
 • Distribucija slika unutar i van institucije.

Komunikacioni server

 • Sistemska administracija korisnika
 • LAN/WAN komunikacije.

CTM - RDB serveri:

 • Baza pacijenata.
 • Baza slučajeva.
 • Baza medicinskih slika.

CTM dijagnostika

 • Konekcija na CTM.
 • Autentifikacija.
 • Kontrola prispelih dokumenata.
 • Efikasan i pouzdan prihvat dokumenata.
 • Korisnički orijentisani dijagnostički alati.
 • Saradnja u realnom vremenu sa drugim CTM korisnicima (unutar institucije, od kuće, između institucija).

telemed1 telemed2 telemed3

telemed4 telemed5 telemed6