More Website Templates at TemplateMonster.com!

Store and Forward

Medicina je vrlo osetljiva oblast primene određena moralnim i pravnim aspektima. Telemedicna ima obeležja dinamike razvoja informatičkih grana. ASTREOS Store&Forward sistem prestavlja jedan od pristupačnih i sofisticiranih sistema i alata za zadovoljavanje bitnih potreba u medicini.

ASTREOS Store&Forward – je informacioni sistem koji treba da obezbedi, u realnom vremenu, akviziciju, prenos, arhiviranje i analizu multimedijalnih i prostorno distribuiranih medicinskih informacija radi davanja dijagnostičkih i konsultativnih usluga unutar jednog ili među više bolničkih sistema kao i da zadovolji potrebu edukacije.

Za više informacija o PACS sistemima pogledajte na telemedicinskom sajtu:
www.telemed.rs/proizvodi