More Website Templates at TemplateMonster.com!

Informacioni sistem - sportske dvorane

 

Namena:

 • Upravljanje semaforskim sistemom (kontrola pomoću računara, pristup iz računarske mreže) - benefit: mogućnost ispisivanja informacija na semaforu sa raznih lokacija i različitih funkcijskih celina.
 • Rezervacija karata i automatska prodaja karata - benefit: poboljšanje servisa naplate.
 • Praćenje takmičenja i ostalih sportskih događaja (evidencija rezultata, vremena odigravanja, tipa takmičenja, elektronska štoperica...) - benefit: objedinjenost informacija i dostupnost mnogim korisnicima.
 • Registracija takmičara i ostalih sportskih radnika (evidencija sportista, sportskih radnika, članova kluba i ostalih učesnika...) - benefit: povećana bezbednost i regularnost odigravanja sportskih manifestacija, izbegavanje ljudskog faktora greške, automatsko izdavanje propusnica.
 • Sistem obaveštavanja - informacije (informacioni pult zasnovan na kompletnom informacionom sistemu i svim njegovim podsistemima) - benefit: pravovremeno, sveobuhvatno i tačno informisanje svih učesnika i korisnika usluga sportskog centra.
 • Podsistem za planiranje takmičenja (i ostalih aktivnosti sportskog centra) - benefit: efikasno i potpuno iskorišćenje resursa sportskog kompleksa.
 • Podrška press centru.
 • Akreditacije izveštača (praćenje rada, izdavanje propusnica, rezervacija, prateće aktivnosti).
 • Press informator (presek informacija iz informacionog sistema interesantan za novinare) - benefit: komforan sistem za praćenje i izveštavanje sportskih manifestacija.
 • Programska podrška komunikacionom centru (zemaljski i satelitski sistem spregnut sa računarskim sistemom koji omogućava povezanost svih učesnika u procesu organizacije i praćenja sportskih manifestacija) - benefit: elektronska pošta, direktni digitalni prenosi događaja, izveštaji sa takmičenja.
 • Marketing centar - WEB prezentacija mogućnosti i sportskih sadržaja ledene dvorane, fax/e-mail sistem automatskog obaveštavanja i aktivne reklame.
 • Stručna sportska - tehnološka razmena sa stranim sportskim centrima.

Osobine tehničkog rešenja:

 • Moderno tehničko rešenje zasnovano na internet/intranet tehnologiji, WEB-u i relacionom modelu. Distribuirani informacioni sistem portabilan i konektivan sa vodećim svetskim tehnologijama.
 • Proširiv sistem koji je rekonfigurabilan (jednostavnim dodavanjem novih računara).
 • Izbor najsavremenijih komunikacionih i računarskih komponenti. Sistem usaglašen sa savremenim tehničkim rešenjima u ovoj oblasti.