More Website Templates at TemplateMonster.com!

Reference iz oblasti telemedicine i informacionih sistema u zdravstvu

 • popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Klinički centar Niš, Niš, 2014
 • popravka XIO servera, sistema za planiranje zračenja, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2014
 • kalibracija Philips Vertex Gama kamere, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2014
 • popravka Philips Vertex Gama kamera, Institut za Nuklearnu Medicinu, Vojno Medicinska Akademija, Beograd, 2013
 • obezbeđivanje pristupa našem PACS CLOUD sistemu lekarima iz američke Mayo klinike, 2013
 • pravljenje skriptova za automatizovano konvertovanje ADAC Pegasys formata u DICOM format i skladistenje u PACS sistem, Institut za Nuklearnu Medicinu, VMA, 2013
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Radioterapiju, KC, Niš, 2012
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Radioterapiju, VMA, Beograd, 2012
 • Isporuka DICOM Viewing radnih stanica, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011
 • Popravka "VERTEX" gama kamere, zamena neispravnih delova i kalibracija, VMA, Beograd, 2011.
 • Defektaža i otklanjanje kvara za sistem GAMA KAMERA proizvodnje Philips tip TOMO, radna stanica ADAC-2 na upotrebi u Institutu za Nuklearnu medicinu VMA, Beograd 2011.
 • Isporuka miniPACS - DICOM3 servera, Institut za Nuklearnu medicinu, VMA, Beograd, 2011
 • Isporuka ASTREOS PACS - DICOM3 klaster servera, Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije, Beograd, 2010
 • Popravka angiografske dijagnostike proizvodnje GE typ Advantx (VMA Beograd 2008)
 • Isporuka softvera za analizu slike za medicinske potrebe (Sigmex Beograd, 2007)
 • Isporuka PACS - DICOM3 servera i radne stanice radiološka služba Vojnomedicinske akademije, Beograd. (Sigmex, Beograd, 2005.)
 • Realizacija PACS sistema za Linearni akcelerator Siemens (KBC – NIš, 2005)
 • Reparacija digitalne angiografije proizvodnje GE Medical System (VMA – Beograd, 2004)
 • Realizacija sistema za radiološku spregu dijagnostike (CT, MR), centra za planiranje zračenja i terapeutskog bloka (linearni akcelerator) po DICOM3 standardu (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd, 2003.)
 • Konsalting i revitalizacija angiografskog uređaja (popravka hardvera i reinstalacija sistema) (Klinički centar u Nišu, Niš, 2002)
 • Uspostavljanje informacionog sistema za organizaciju patološke službe (Medicinski fakultet – Beograd, 2001)
 • Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe (KC – Novi Sad, 2000)
 • Isporuka informacionog sistema za organizaciju patološke službe (VMA – Beograd, 1998)
 • Realizacija telemedicinskog centra – VMA VJ, i povezivanje VB NIŠ i VMA u jedinstvenu telemedicinsku mrežu (1998.)