More Website Templates at TemplateMonster.com!

Istorijat razvoja telemedicine u Srbiji

Učešćem saradnika preduzeća PROSMART i saradnika Zavoda za patologiju i sudsku medicinu, a pod rukovodstvom načelnika, pukovnika Prof. dr. sc.med. Petra Spasića i direktora kompanije PROSMART Slaviše Mijuškovića realizovane su sledeće aktivnosti:

 • Krajem oktobra 1997. ostvarena je prva telemedicinska veza sa Kliničkim centrom u Nišu.
 • Uz pomoć donacija ovom projektu, koje je obezbedio načelnik Zavoda, opremljen je centar TMC i formirana računarska mreža dijagnostičarskih radnih stanica (14 računara) u Zavodu.
 • Sredinom februara 1998. godine sopstvenim snagama i uz pomoć donatora smo opremili Odsek za patološku anatomiju VB u Nišu odgovarajućom opremom. Izvršili smo edukaciju kadrova, da bi već 01.04.1998. godine bila ostvarena prva permanentna jugoslovenska patohistološka i citološka teledijagnostika. Do kraja 1999.godine učinjeno je ukupno oko 80 telekonsultacija sa VB u Nišu.
 • Ubrzo VB Niš koristi postojeći sistem za teledermatološku dijagnostiku.
 • U okviru Radioloških dana održanih u Subotici ostvarili smo prenos digitalizovanih slika CT-e jednog pacijenta iz KBC Subotica, uz istovremeni prenos podataka o slučaju i direktne komunikacije sa našim centrom u VMA i time ostvarili prvu teleradiološku konsultaciju.
 • U proteklom periodu uspešno je prezentiran projekat na dva međunarodna i oko desetak domaćih skupova.
 • Projekat je veoma uspešno predstavljen pre svega na IV Evropskom kongresu telepatologije održanom 19 - 20.06.1998. godine u Udinama, Italija. Rad kojim je projekat predstavljen štampan je u časopisu "Advance in pathologic anatomy" indeksiranom u Index Medicusu i Medline. Projekat je takođe trebalo da bude prezentovan i na velikom svetskom skupu održanom u junu 1999. u Grčkoj, rad je publikovan u Monografiji "Recent advance in Telecomunications". Zbog poznatih događaja u našoj zemlji, nismo bili u mogućnosti da učestvujemo na tom skupu.
 • Kao priznanje usledila je poseta VMA visoke delegacije italijanske vlade i odbora za telemedicinu Italije i poseta kompaniji Data Control.
 • Izvršena je automatizacija administrativnih i dijagnostičkih procesa u Odeljenju za patologiju i Odeljenju za medicinsku citologiju i citogenetiku Instituta za patologiju ZPSM.
 • Kvalitet realizovanih rešenja pozitivno je ocenjen i od strane Saveznog Ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu te smo implementirali jedan primerak naše Baze biopsija za potrebe Zavoda za patologiju i histologiju Medicinskog Fakulteta Novi Sad.
 • Preko Centra za telemedicinu VMA su u proteklom periodu u više navrata realizovane konsultacije u oblasti histopatologije sa Institutom za patologiju Univerziteta u Udinama u Italiji kao i sa najvećom dijagnostičkom ustanovom u ovoj oblasti medicine AFIP-om iz Vašingtona, SAD.
 • Isto tako eksperimentalno su uključivane i patologije KBC Bežanijska Kosa, KBC Podgorica, Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici i drugi.
 • Objavljen je niz stručnih radova (datih u prilogu), jedan magistarski rad (Dr Ivica Milosavljević).
 • Naš rad je verifikovan i u knjizi "Telepatologija" autora K.Kajzera u izdanju izdavačke kuće Springer.
 • Priprema međunarodnog jednodnevnog skupa posvećenog telemedicini u organizaciji Medicinske Akademije SLD, VMA i SANU koji se održao 19.06.2000 u VMA.