More Website Templates at TemplateMonster.com!

iBox - backup ruter

 

iBoxBackup

 • Namenski uređaj/kutija za arhiviranje !
 • Samo se priključi na računarsku mrežu i napajanje !
 • Podešava se preko WEB-a !
 • Izveštava putem e-maila !
 • Pristupa računarima vaših saradnik i arhivira podatke u pozadini !
 • Putem WEB-a vaši saradnici lako vraćaju svoje podatke!


Sadržaj kompleta iBox

 • Osnovni modul zasnovan na Alix matičnoj ploči.
 • Adapter za priključenje na 220V
 • Uputstvo na CD-u
 • Compact flash sa programskom podrškom


iBox BACKUP

 • Neposredno priključenje na računarsku mrežu aktivira sve funkcije arhive.
 • Jedinstvena administracija se obavlja pristupanjem preko mreže – udaljeno administriaranje.
 • Korisnički orjentisana administracija se obavlja pomoću Browser-a kao na bilo kojem drugom web sajtu.
 • Neometajući rad korisnika na mreži arhiviranje se vrši "u pozadini".
 • Tačna dinamika arhiviranja se određuje na jednom mestu.
 • Jednostavno izveštavanje o arhiviranju putem e-mail-ova korisnicima (opciono) i administratoru (obavezno) (svi modeli).
 • Selektivno arhiviranje samo podataka po izboru administratora.
 • Mogućnost udvojenog arhiviranja pomoću više ovkvih uređaja u mreži.
 • Mobilni diskovi koji se odnose kada sistem nije u funkciji.
 • Automatska kompresija podatak pri arhiviranju.
 • Automatska kontrola zarženosti podataka koji se arhiviraju i izveštavanje e-mail-om.
 • Sistem kontrole verzija podataka u arhivi.
 • Sistem udvojenih diskova sa mogućnošću zamene u toku rada.
 • Arhiviranje na mas medije ( DVD, tape ...)


Kako se priključuje Ibox

Priključuje se s jedne strane na lokalni lan a sa druge na eksterne memorijske uređaje (hard diskove, tape ...)

- preko USBa.

sema2
Slika 1. Šematski prikaz priključenja IBox-a

Benefiti korišćenja ibox-a

Sva podešavanja koja su potrebna možete uraditi sami na osnovu uputstva koje se nalazi na CD-u koji je sastavni deo kompleta IBox.

Cena je značajno niža od sličnih proizvoda koji se nude kod nas i zahtevaju specijalno obučene sistem administratore za njihovo korišćenje.