More Website Templates at TemplateMonster.com!

Drenažni sistem

Prikaz upravljanja drenažnim sistemom

 

Upravljanje drenažnim sistemom H.E. Višegrad obuhvata upravlja se drenažnim pumpama u Turbinskom poklopcu 1,2,3 i Drenažnim bunarima 1 i 2 i građevinskom bunaru.

Sistem predstavlja paraleni rad postojećeg relejnog sistema i novog procesorskog sistema. Sistemi radi paralelno, sa tim da se merne granice postavljene tako da prvi odredjuje procesorski sitem.

Ovo prestavlja potpuno udvojen-redudantan sistem.

Upravljanje integrisano u postojeći SCADA sistem i time obezbedjuje dojavu kvara merne sonde ili bilo kojeg dela upravljačkog sistema. Lokalno upravljanje je obezbeđeno preko kontrolera kojim je moguće postaviti uslove uključenja i isključenja pumpi i forsirano ih uključiti ili isključiti iz SCADA sistema.

Preko SCADA sistema je moguć nadzor nad radom drenažnog sistema, daljinsko uključenje-isključenje pumpi, merenje temperature vode, alarmiranje graničnih nivoa i detekcija kvara

arhserv2