Scada View4

scada

 

U saradnji sa IMP Automatika, u prilici smo da ponudimo SCADA sistem VIEW4 sa implementacijom.

SCADA sistem VIEW4 je razvijen i dizajniran u Preduzeću Automatika u Institutu Mihajlo Pupin iz Beograda. Iako je aplikacija VIEW originalno bila razvijena prvenstveno za potrebe Elektroprivrede (u proizvodnji, transportu i distribuciji elektricne energije), VIEW4 nalazi danas široku primeni i u drugim distribuiranim i lokalnim upravljačkim sistemima.

VIEW4 je IMP zastićeno i registrovano ime, koje u najkraćem i objašnjava (na engleskom jeziku) njegovu osnovnu namenu: „pogled za … (različite svrhe)